Tulang balagtasan n alin ang higit na mahalaga wikang pambansa o pandaigdig

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Unang Markahan: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 8. Mga Elemento ng Pabula a.

Tulang balagtasan n alin ang higit na mahalaga wikang pambansa o pandaigdig

Quezon …Ibig kong sabihin sa inyo na kailangan natin ang isang wikang pambansa. Palakpakan Bawat wika sa Europa na pambansang masasabi ay nangangailangan ng daan-daang taon upang mapaunlad. Hindi ako makapagsasalita, sa pagkakataong ito, ng alinmang wikang mauunawaan ng bawat isang lalaki at babaing narito.

Pangangahasan ko nang sabihin na iilan lamang sa inyo ang nakakaunawa at nakakapagsalita ng Ingles at Kastila. At sino ang nagtuturo sa kanila ng Ingles — ng Ingles na natututuhan nila ngayon sa mga paaralan?

Iyon bang mga Pilipinong dalubhasa sa Ingles? Hindi, iyong mga kawawang guro na kakaunting Ingles lamang ang nalalaman, na namihasa sa masamang pagbigkas ng Ingles. At ang Ingles ng kanilang mga tinuturuan, sa palagay ko,ay magiging lalo pang masama.

Hindi natin pamamaligiin ang gayong uri ng Ingles-Ingles na walang makauunawa. May mga matatangi, mangyari pa — maaaring magkaroon pa rin ng maraming makapagsasalita ng mahusay na Ingles. Marahil ang lahat ng kagawad ng Kapulungang Pambansa ay magsasalita ng Ingles, marahil ang lahat ng alkalde municipal ay magsasalita rin ng wikang iyan, at pati mga gobernador, konsehal o ang lahat ng kawani ng Pamahalaan.

Palakpakan Katangahan,katangahan ang sinasabi na upang matuto ng Tagalog ang isang Pilipino, o ang isang Ilokano o ang isang Bisaya ay kakailanganin ang isang panahong kasintagal ng kakailanganin niya upang matuto ng Ingles.

Noong mga nagdaang araw, ang isang tagalalawigang naparirito sa Maynila upang mag-aral ay natututo ng Tagalog pagkaraan ng isang taon.

Para sa kanya, isang karangalan sa bansa na hindi siya makikipag-usap sa akin kundi sa kanyang sariling wikang pambansa. Ang Ingles ay isang wikang kapakipakinabang na matutuhan. Ito ng wikang pandaigdig ngayon sa pagkakalakalan.

Mga tanong sa Tagalog

Walang kailangan sa akin gaano man katagal ang abutin bago tayo magkaroon ng isang wikang pambansa. Maaari ninyong itanong, bakit ganoon na lamang ang malasakit ko tungkol dito? Nahalalako hindi sa tulong ng isa man lang wikang pambansa.Ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa.

Hinango mula sa pangalan ni Francisco Balagtas, inilalahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli.. Unang nagsimula ang balagtasan sa Pilipinas noong Abril 6, na nilikha ng mga pangkat na.

Ang Balagtasan ay bibihira na ring marinig kung kaya't nakalulungkot na kapag tinanong ng guro ang mga mag-aaral kung nakarinig na sila o nakapanood na ng Balagtasan, ang marami sa kanila ay hindi.

Tulang balagtasan n alin ang higit na mahalaga wikang pambansa o pandaigdig

Sa petsa ring ito, isang batas ang pinagtibay ng Kongreso – ang Batas ng Komonwelt Bilang na nagtatadhana na ang wikang pambansa ay maging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Sa panahong ito, maraming mga pag-aaral ang isinagawa tungkol sa gagawing wikang panturo sa paaralan.

Mar 12,  · seameo guro 21st century batch 3,class 5 debate cherry mae l. limbaco - flexible learning tutor analyn m. calubiran - student learner. Ay higit pa ang amoy sa mabahong isda!” Na dito raw gaganapin ang dakilang Balagtasan Pagkat ako ay makatang naghahanap ng kalaban Ang sinumang katunggali ay hindi ko aatrasan!

Wikang puro, wikang halo, alin ba ang maktwiran Na gamitin at ituro sa lahat nang paaralan? 3.

Tulang balagtasan n alin ang higit na mahalaga wikang pambansa o pandaigdig

Piliin ng salita na gagamitin depende sa manonood o paksa. 76 4. Mahalaga na may nilalaman (content) ang isang kuwento. Ito ang mensahe ng kuwento, anyo (form) sapagkat mapapailalim sa anyo ang kasiningan ng pagsusulat.

Choose a video to embed

Dito pumapasok ang estilo. 5. Kailangan sa pagsulat ang disenyo, ang pagbalangakas, ang mga.

Balagtasan - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya